VÝSLEDKY VOLEB DO RADY ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Volební komise se sešla ve složení: MUDr. Jiří Cyrany, PhD., Jičín (předseda), MUDr. Denisa Kyselová, Praha, MUDr. Naděžda Machková, Praha. V souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) ze dne 12. dubna 2023 proběhly volby do Rady Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti (ES ČGS). Za členy […]

Kasafírkova cena za rok 2023

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 12. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti. 3. […]

Novinky a aktuality

Olomouc Live Endoscopy 2021

2. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc pořádá další ročník Olomouc Live Endoscopy 2021 – mezinárodní workshop v online formátu. Registrace je možná zde.